Wanneer ga je naar psychologen in Delft?

Je kunt bij een psycholoog terecht als je het gevoel hebt dat je het zelf allemaal niet aan kunt. Dit moment in je leven is even te veel voor je. Hulp van familie en vrienden is misschien niet meer genoeg en zelf kom je er niet meer uit. Je weet dat er iets moet veranderen, maar wat en hoe, dat weet je niet.

Een psycholoog helpt je duidelijkheid te krijgen over je klachten, en hoe je hier vanaf komt.

Sommige vraagstukken hebben een naam

Sommige klachten hebben een duidelijk ‘gezicht’. Ze zijn goed beschreven en begrepen, hebben een naam en meestal verschillende behandelmethoden. Denk aan klachten als een burn-out, angstklachten en rouw- en verliesverwerking.

Soms is het wat moeilijker te beschrijven

Andere klachten zijn even goed bekend, maar laten zich wat minder makkelijk omschrijven in duidelijke profielen. Problemen met een levensfase waarin je zit, zingevingsproblemen, een algeheel gevoel te zijn vastgelopen of jezelf niet herkennen in je eigen leven. Onderwerpen die grote impact op je leven hebben, maar waar je maar moeilijk vorm aan kan geven.

Je krijgt inzicht in de wereld achter je klacht

In alle gevallen zal een psycholoog je eerst helpen je vragen en klachten zo precies mogelijk te formuleren. Dit gebeurt tijdens de intake, analyse of diagnose; niet alle psychologen gebruiken dezelfde termen, dat heeft te maken met werkstijl en overtuiging van de psycholoog in kwestie. Overigens is het voor de meeste mensen al zeer plezierig om hun verhaal te kunnen doen bij iemand die goed kan luisteren.

Je krijgt uitzicht op verandering

Niet alle psychologen werken met een behandelplan. Toch zullen de meesten, samen met jou, een goede aanduiding van de klacht of thema’s maken, een doel formuleren en de manier omschrijven waarop we dat doel bereiken.
Het werk dat jij met de behandelaar gaat verzetten, is bijzonder. Je gaat namelijk een traject in van verandering.

Jij zult bepaalde zaken, meestal diepgeworteld en soms moeilijk te herkennen, grondig moeten veranderen. Jijzelf gaat ervoor zorgen dat de verandering ook daadwerkelijk gebeurt. Je hebt dus waarschijnlijk een vraag of klacht, maar ook de oplossing én de manier om er te komen! Het vraagt speciale kennis en kunde van de psycholoog om je in dit proces goed te begeleiden.

Een dynamisch proces

Het proces dat je doorloopt is allerminst star en rechtlijnig; je leven gaat ondertussen door en er is alle gelegenheid ook daar mee aan de slag te gaan of op in te spelen. Psycholoog Delft zal tussentijds evalueren om goed in de gaten te houden of jullie op de goede weg zitten.

Je werkt aan jezelf

Het vinden van de verandering is vaak een intensief proces dat je voor veel vragen stelt die je niet zomaar naast je neer kunt leggen. Veel cliënten hebben moeite om te geloven dat zij zelf de oplossing hebben – dat voelt namelijk helemaal niet zo. De psycholoog helpt je afstand nemen, spiegelt en confronteert je waar nodig is met je eigen gedrag. Zo leer je de thema’s en onderwerpen kennen waar jouw kansen tot verandering zitten.

Je verandert

Tegelijkertijd zul je met Psycholoog Delft ontdekken wat jij kunt doen om die zaken ook echt te veranderen. Iedereen is anders, heeft een eigen manier van doen en een eigen leefstijl. Daarnaast heeft ieder persoon een eigen vorm van motivatie én eigen talent. In veel gevallen is de klacht niet nieuw en heb je er, misschien in mindere mate, al eerder mee te maken gehad. Daar kunnen we ook nu van leren.

Om de verschillende klachten te behandelen, zijn er uiteenlopende methoden en technieken ontwikkeld. Psychologen zijn goed thuis in verschillende methoden en kunnen een mix maken die precies bij je past.

Je groeit en kunt zelf weer verder

Als je erachter komt waar het probleem zit, valt er vaak veel op zijn plek. Het wordt allemaal duidelijker voor je en in sommige gevallen is dit voldoende; je kunt het vanaf dan weer zelf aan. Anderen werken liever nog even door, om samen dingen uit te proberen en te merken dat het werkt.

En om de verandering te verdiepen, want met het maken van een verandering, verander je ook wie je bent. Je groeit. Met het goed begrijpen van de verandering en de groei, verzeker je ook je toekomst. Je zult dan minder kans hebben op een terugval als zich een soortgelijke situatie voordoet. Dan herken je dit eerder en weet je beter wat je eigen valkuilen én oplossingen zijn.

Wil je meer weten over psychologen in Delft?

Als je meer wilt weten over waarmee  je naar een psycholoog gaat, of als je een specifieke vraag over jezelf hebt, bel dan even voor een afspraak naar 085 – 40 14 720 of stuur een mail naar Psycholoog Delft.